Denna sekretesspolicy beskriver hur Gällivare Hälsocentral AB använder och skyddar all information som du ger Gällivare Hälsocentral AB när du använder denna webbplats.
Gällivare Hälsocentral AB har åtagit sig att se till att din integritet skyddas. Skulle vi be dig att lämna vissa uppgifter genom vilka du kan identifieras när du använder denna webbplats, kan du vara säker på att det bara kommer att användas i enlighet med denna sekretesspolicy.
Gällivare Hälsocentral AB kan ändra denna policy från tid till annan genom att uppdatera denna sida. Du bör kontrollera denna sida då och då för att se till att du är nöjd med eventuella ändringar. Denna policy gäller från 1a November 2016.

Information vi kan komma att spara

Vi kan komma att lagra följande information:
• Namn
• Kontaktinformation inklusive e-postadress
• Demografisk information såsom postnummer
• Annan information som är relevant för er orderhistorik

Vi behöver denna information för att förstå dina behov och ge dig en bättre service, och framför allt av följande skäl:
• Interna register
• För att förbättra våra produkter och tjänster
• För att kontakta dig för marknadsundersökningar

Säkerhet

Vi åtar oss att se till att din information är säker. För att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande, har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkra den information vi samlar in online.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser av intresse. När du har använt dessa länkar för att lämna vår webbplats, bör du notera att vi inte har någon kontroll över någon annan webbplats. Därför kan vi inte ansvara för något skydd av integritet när du besöker dessa webplatser, dessa webplatser styrs inte av vår sekretesspolicy. Du bör vara försiktig och titta på den sekretesspolicy som gäller för den aktuella webbplatsen.

Att Styra din personliga information

Vi kommer inte att sälja, distribuera eller leasa din personliga information till tredje part om vi inte har din tillåtelse eller enligt lag är skyldiga att göra så.
Du kan begära uppgifter om vilken personlig information som vi har om dig. Om du vill ha en kopia av den information som finns på dig skriv till oss
Om du tror att information vi har om dig är felaktig eller ofullständig, skriv till eller mejla oss så snart som möjligt, på ovanstående adress så kommer vi omedelbart att korrigera dessa.