← Tillbaka till Barnmorskemottagning

Mödrahälsovård

När du upptäcker att du är gravid, kontakta oss så snart som möjligt och boka

en tid för ett hälsosamtal med fokus på livsstil.

Vi vet att kontinuitet är viktigt och eftersträvar att du ska få träffa samma barnmorska under hela din graviditet.

Vi följer det nationella basprogrammet för gravida samt erbjuder individanpassade besök efter behov.

Vi har ett nära samarbete med specialistmödravården på kvinnokliniken, allmänläkare, sjukgymnast, samt barnhälsovården. Vi har en mödra-/barnhälsovårdspsykolog knuten till vår verksamhet.

Vi erbjuder även barnmorskebesök och föräldragrupper på kvällstid.

Träning under graviditet

All forskning har visat att de flesta med en normal graviditet mår bra av fysisk aktivitet både före och efter förlossningen. Kvinnan mår bättre och blir väl förberedd inför förlossningen. Det finns även tecken på att det finns positiva effekter för barnet.

Vi erbjuder Magplasket för gravida. Tala med barnmorskan.