Multiomodal Rehabilitering -MMR

 

Har du under en längre tid besvärats av värk och/eller lättare psykisk ohälsa som depression och ångest är du välkommen att kontakta oss ang  Multimodal Rehabilitering (MMR)

MMR är ett rehabiliteringsprogram där ett team samarbetar för att hjälpa dig på bästa sätt. Vår uppgift är att lära dig hantera din smärta och stärka dina förmågor så du får förbättrad livskvalité. Det sker genom vägledning, utbildning och behandling.

Vårt team består av:

  • Läkare
  • Sjukgymnast/Fysioterapeut
  • Arbetsterapeut
  • KBT-behandlare

Vi har även tillgång till Hälsopedagog.

Dina besök hos oss

Vid uppstart av Multimodal rehabilitering får du träffa teamet och beskriva dina besvär, göra vissa tester samt beskriva ditt mål/dina förväntningar på en rehabperiod och vi gör tillsammans en rehabplanering för vad du vill förbättra.

Smärthantering

Rehabperioden startar med att du får genomgå en smärtskola där du får lära dig mer om smärthantering, var smärtan kommer ifrån, varför du får den och vad du kan göra för att må bättre. Vi jobbar både med fysisk och psykisk smärta. Du kan även boka in individuella träffar med de i teamet du behöver.

Möten med teamet

Du kommer få tider då du blir kallad till möten där du träffar hela rehabiliteringsteamet samtidigt. Syftet med mötena är att vi ska få en samlad bild av dina behov, framsteg, utvärdera behandlingen och diskutera hur vi ska fortsätta. Rehabiliteringen har en koppling till arbete med syfte att återfå eller bibehålla arbetsförmåga. Därför ser vi även över din arbetsrehabilitering och behov av kontakt med din arbetsgivare, arbetsförmedlingen eller försäkringskassan.  Om vi tar kontakt eller har möten med någon utomstående ber vi dig alltid om ditt skriftliga samtycke.

Programmets Längd

Rehabiliteringen pågår i cirka femton veckor. Förhoppningen är att dina fysiska och psykiska besvär ska ha minskat och att du har fått de verktyg du behöver för att hantera smärtan eller din situation bättre.

Om du är intresserad kan du be din läkare om en remiss till oss. Programmet är till för dig i arbetsför ålder.

 

Här följer ett exempel på hur programmet kan se ut hos oss

Vecka 1

Träff med teamet och gemensam målformulering

Vecka 2-5

Smärtskola, 1 träff/vecka i 4 veckor.   Vi pratar om smärta och smärthantering, fysisk aktivitet, vardagsaktiviteter, återhämtning/avspänning.

Vecka 6

Träff med teamet, vad har du fått med dig från smärtskolan och vad behöver du fortsättningsvis under rehabperioden för att uppnå dina behandlingsmål.

Vecka 7-15

Individuell rehabilitering med anpassad träning samt individuella träffar med de du behöver från temet utifrån dina behov.

Vecka 16

Träff med teamet och avslut av rehabperioden och utvärdering av hur du mår och vad som förändrats, har du nått dina mål?

 

← Tillbaka till toppen