Lista Dig

Vårdvalet innebär att du nu får välja vilken vårdcentral du vill tillhöra. Syftet med vårdvalet är att öka patienternas valfrihet.

Grunderna i vårdvalssystemet bygger på att ersättningen – den så kallade vårdpengen – följer patientens val och att privata och offentliga vårdgivare behandlas lika.

Landstinget ställer samma krav på privata och offentliga vårdcentraler – de ska erbjuda en trygg och säker vård och uppfylla samma krav på kvalitet, kompetens och tillgänglighet. 

Alla hälsocentraler har samma avgifter för vård och frikort gäller.

Det nya vårdsystemet infördes i Sverige den 1 januari 2010. Här i länet kallas reformen för Vårdval Norrbotten.

 

Via telefon

Vill du ha vår hjälp att lista dig är du välkommen att ring oss på nummer:   ☎ 0970-66890. 

Via vår Reception

Du är givetvis välkommen att komma förbi oss så hjälper vi dig att listas i vår reception. 
 

Via webformuläret

Vänligen fyll i deras namn och personnummer nedan:

Via 1177 Vårdguiden

Du kan välja vilken vårdcentral du vill tillhöra genom att logga in på 1177.se/Norrbotten/ och klicka "ändra vårdval".