kbt.jpg

← Tillbaka till Vår Verksamhet

Kognitiv beteendeterapi
KBT

Kognitiv beteendeterapi är en form av psykoterapi.  I behandlingen med KBT ses individen och behandlaren som jämbördiga och det krävs ett samarbete kring problembeteendet.

I KBT räcker det inte med enbart samtal för att en förändring skall ske utan som individ behöver man även prova på nya beteenden för att få nya erfarenheter och kunna nå en bestående förändring.

KBT är ett så kallat paraplybegrepp som innehåller flera olika metoder och tekniker, som är riktade mot specifika problemområden, bland annat Mindfulness.

KBT är en evidens baserad form av psykoterapi.

I behandling med KBT ses individen och behandlaren som jämbördiga som i ett samarbete kring problembeteendet ska hitta lösningar, individen med expertkunskapen om sig själv och behandlaren som expert på metoden.

Behandlingen inleds alltid med en individuell kartläggning och beteendeanalys för att problemet och dess konsekvenser ska kunna förstås. Utifrån dessa sätts delmål och mål för att befästa förändringar, i behandlingen ingår även hemuppgifter.

I KBT ingår inte enbart samtal då individen även behöver prova på och träna in nya beteenden för att få en bestående förändring.

Behandlingen är kort och intensiv, med hemuppgifter i verklig miljö för bästa resultat. Arbetet sker steg för steg mot uppsatta delmål och slutmål.

KBT är ett så kallat paraplybegrepp som innehåller flera olika metoder och tekniker, som är riktade mot specifika problemområden ex. Mindfulness vid bland annat stress, Tillämpad avslappning vid bland annat ångestproblematik, CRA –Community Rienforcement Approach vid beroendeproblematik.

 

Vid frågor eller funderingar kontakta:

Jan Järleros
E-post: jan.jarleros@gvhc.se

Jörgen Kitok Andersson
E-post: jörgen.kitok.andersson@gvhc.se

Nås via receptionen på nummer ☎0970-66890