Diabetesmottagning

Du som har diabetes erbjuds årliga besök hos läkare och sjuksköterska för uppföljning och tätare besök vid behov.
Diabetessköterskan är din första kontakt vid frågor och rådgivning om sjukdomen.

Läkaren ansvarar för att kontrollera och följa upp din diabetes och för att koppla in andra specialister då det krävs.