← Tillbaka till Barnmorskemottagning

Gynekologiska cellprovskontroller

Du blir inbjuden till cellprovskontroll vart 3:e år mellan 23-50 år och vart 5:e år fram till du fyllt 64. Provet kan du ta hos oss.