Barnhälsovårdsprogrammet

Vi erbjuder hembesök efter barnets födelse. Särskild vikt lägger vi på det första hembesöket för nyblivna föräldrar.

Under alla hälsokontroller träffar ni en sjuksköterska, men vid vissa tillfällen träffar ni även en barnläkare. Vi jobbar enligt Barnhälsovårdsprogrammet BHV .