Barnhälsovårdsprogrammet

Vi erbjuder hembesök efter barnets födelse. Särskild vikt lägger vi på det första hembesöket för nyblivna föräldrar.

Under alla hälsokontroller träffar ni en sjuksköterska, men vid vissa tillfällen träffar ni även en barnläkare. Vi jobbar enligt Barnhälsovårdsprogrammet BHV .

Vaccinationsprogram

Det allmänna vaccinationsprogrammet för barn:

Babymassage

Är du nybliven förälder?
Anmäl ditt intresse för våra babymassage grupper, antingen via telefon
0970-668 99 eller via formuläret nedan.