Utbildning HLR barn 24/10

Vi erbjuder föräldrar till barn som är listade hos oss en utbildning i hjärt-lungräddning och luftvägsstopp för 200 kr inklusive utbildningsbevis. Utbildningen riktar sig till föräldrar som har barn från nyfödd - tonår (13-15 år)

Torsdag 24/10, kl 14:00-16:00. Anmälan till receptionen, tel 0970-66890.