Hälsosamtal

God hälsa är en av de viktigaste sakerna i livet. Gällivare Hälsocentral har under 2018 erbjudit alla 30-, 40-, 50- och 60-åringar ett hälsosamtal enligt Region Norrbottens direktiv.

Vi har haft ett stort deltagande från alla åldersgrupper och ligger i topp i länet 2018. Vi hoppas att få ett ännu större deltagande 2019.

Din hälsa är viktig, välkommen på ditt hälsosamtal!